Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι η εξέλιξη των ανθρώπων της

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι η εξέλιξη των ανθρώπων της

Κολοσσοί της παγκόσμιας οικονομίας επενδύουν όλο και περισσότερο στην ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν στόχο μια εμπειρία «αναγέννησης»

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως σύστημα έχουν την τάση να διοικούνται ως οικογενειακά συστήματα

Ο «πλούτος» μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της. Αυτή η ανθρωποκεντρική άποψη φαίνεται να αποτελεί όλο και περισσότερο τάση στην παγκόσμια επιχειρηματικότητα. Κολοσσοί της παγκόσμιας οικονομίας επενδύουν όλο και περισσότερο στην ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν στόχο μια εμπειρία «αναγέννησης» που με τη σειρά της θα κεφαλαιοποιηθεί σε όρους αφοσίωσης και εργασιακής απόδοσης.

Αυτή η «επένδυση» μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς τα ευρήματα ερευνών στο πεδίο της βιωσιμότητας και της εξέλιξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατατάσσουν τον ανθρώπινο παράγοντα στους βασικούς πυλώνες μιας επιτυχημένης πορείας.

Συστήματα

Σύμφωνα με την συστημική προσέγγιση οι επιχειρήσεις αποτελούν συστήματα όπως ακριβώς και οι οικογένειες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως σύστημα έχουν την τάση να διοικούνται ως οικογενειακά συστήματα, και οι αξίες, οι κανόνες, οι δυνάμεις και οι αδυναμίες τους καθορίζονται από τις εμπειρίες των στελεχών τους.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λοιπόν το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τους ανθρώπους της, να εντοπίσουμε τα συνειδητά και ασυνείδητα κίνητρα που καθορίζουν την συμπεριφορά τους και πως αυτά επιδρούν στην πορεία και την εξέλιξη της επιχείρησης.

Η βιωσιμότητα της επιχείρησης κατά γενική ομολογία εξαρτάται από την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα σε ένα περιβάλλον που επιβάλλει αλλαγές. Ο δρόμος για την επιτυχία μια αλλαγής με στόχο την εξέλιξη μιας επιχείρησης περνάει μέσα από την προσωπική εξέλιξη των στελεχών της.

Ο ρόλος του εργασιακού ψυχολόγου

Ο ρόλος του εργασιακού ψυχολόγου είναι ουσιαστικά χρήσιμος στην κατανόηση του συστήματος και των «εσωτερικών» θέματα που φαίνεται να αποτελούν ευκαιρία ή απειλή για την εξέλιξη και τις προοπτικές μιας επιχείρησης. Κρίσεις, ανεπίλυτες συγκρούσεις, αθέμιτος ανταγωνισμός, επαναπροσδιορισμός ρόλων στο σύστημα, ικανοποίηση, αποδοτικότητα και ευεξία είναι μερικά μόνο από τα θέματα που χρήζουν παρέμβασης του εργασιακού ψυχολόγου στο επιχειρησιακό σύστημα.

Ο ψυχολόγος είναι εκείνος που μπορεί να υποστηρίξει μια αποτελεσματική παρέμβαση με στόχο την αλλαγή, εξάγοντας πληροφορίες μέσα από τη διαδικασία της έρευνας στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Στόχος είναι η ανίχνευση, η αντιμετώπιση και ο επαναπροσδιορισμός των αξιών των στόχων, των δυνάμεων και των αδυναμιών της επιχείρησης.

Με λίγα λόγια ο εργασιακός ψυχολόγος θα εστιάσει στις συμπεριφορές και τους ψυχολογικούς παράγοντες που τις προκαλούν στοχεύοντας στην διαχείριση τους και κατ’ επέκταση στην αλλαγή τους με στόχο την προσωπική και συστημική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Η διαδικασία

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η «χαρτογράφηση» του περιβάλλοντος της επιχείρησης και των ανθρώπων της, μια ανθρωποκεντρική swot ανάλυση τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο προσωπικού ώστε να καταγραφούν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό μιας παρέμβασης με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων, των στόχων και του οράματος της επιχείρησης.

Μέσα από την διερεύνηση της εργασιακής συμπεριφοράς και των εργασιακών σχέσεων διερευνούμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των στελεχών, ποιος είναι ρόλος του, ποια είναι τα μπλοκαρίσματα και τα προβλήματα του, σε ποιο τύπο εργασιακής προσωπικότητας ανήκει. Πληροφορίες που είναι χρήσιμες σε αυτό το στάδιο είναι πως διοικείται η εταιρία, οι άνθρωποι και οι ρόλοι τους, και ποια είναι τα προβλήματα σε επίπεδο ανάπτυξης της εταιρίας.

Στο δεύτερο στάδιο προχωράμε στο σχεδιασμό της παρέμβασης. Ο σχεδιασμός βασίζεται στα ευρήματα του πρώτου σταδίου μέσα από την ανάλυση προσωπικότητας – συναισθήματα-ανάγκες, προσδοκίες που αναδύονται, εξήγηση πως τα προσωπικά μπλοκαρίσματα αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη της εταιρίας, πως εμπλέκεται η οικογένεια, οι γνωσίες, τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις με την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Έχοντας εντοπίσει τα σημεία εκείνα που χρήζουν παρέμβασης δημιουργώντας ένα πλάνο και θέτοντας στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέσα από τη διαδικασία.

Στο τρίτο στάδιο προχωρούμε στην υλοποίηση της παρέμβασης μέσα από συμβουλευτική/ψυχολογική υποστήριξη πάνω σε θέματα προσωπικής και επαγγελματικής φύσης. Ο εργασιακός ψυχολόγος μέσα από την αλληλεπίδραση του με τα στελέχη του συστήματος της επιχείρησης συμβουλεύει και προτείνει τεχνικές παρεμβάσεις με στόχο την διαχείριση προβλημάτων, την αντιμετώπιση κρίσεων, την αλλαγή συμπεριφορών που δεν προάγουν την εξέλιξη κλπ

Στο τέταρτο στάδιο σειρά έχει η αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης, αν συναντήθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν, αν υπάρχει ανάγκη για την διόρθωση/βελτίωση της παρέμβασης, αν χρειάζεται το πρόγραμμα να συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κλπ.


Το άρθρο επιμελήθηκε η :

Νίκη Ρωμανάκη, Σύμβουλος Eργασιακής Συμπεριφοράς και Συνεργάτης της Anageno London


Επιστροφή

Δείτε ακόμα

Αλλαγή στρατηγικής εν μέσω πανδημίας
Νέα Συνεργασία μεταξύ Netmechanics & Anageno Συμβουλευτική

Νέα Συνεργασία μεταξύ Netmechanics & Anageno Συμβουλευτική